Eliza by Williamsburg 52408-1 Linen white Cotton Diagonal Plaid